Chứng nhận sản phẩm

Chứng nhận OGCare
Ngày đăng: 25/07/2016 14:59

Để tạo niềm tin đến khách hàng, Healthy Easy xin cập nhật các Giấy chứng nhận sản phẩm của máy đường huyết OGCare Với mục tiêu cam kết mang đến cho Khách hàng những sản phẩm đáng tin cậy và hiệu quả. Quý khách có thắc mắc vui lòng liện hệ Healthy Easy để được tư vấn. 

Chứng nhận Bonbone
Ngày đăng: 25/07/2016 14:58

Với mục tiêu cam kết mang đến cho Khách hàng những sản phẩm đáng tin cậy và hiệu quả, Healthy Easy xin cập nhật các Giấy chứng nhận sản phẩm của hãng Bonbone. Quý khách có thắc mắc vui lòng liện hệ Healthy Easy để được tư vấn. 

Chứng nhận Sanity
Ngày đăng: 25/07/2016 14:57
Chứng nhận BCT
Ngày đăng: 25/07/2016 14:57
Chứng nhận Microlife
Ngày đăng: 25/07/2016 14:44

Để tạo niềm tin đến khách hàng, Healthy Easy xin cập nhật các Giấy chứng nhận sản phẩm của hãng Microlife. Với mục tiêu cam kết mang đến cho Khách hàng những sản phẩm đáng tin cậy và hiệu quả. Quý khách có thắc mắc vui lòng liện hệ Healthy Easy để được tư vấn. 

(0)