2.247.000 VNĐ 2.365.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Áp dụng đến 20/12/2020, chung với gói Thể thao an toàn, đánh tan covid.
234.000 VNĐ 300.000 VNĐ
( Chưa bao gồm VAT)
Thể thao an toàn, đánh tan covid.
468.000 VNĐ 600.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Thể thao an toàn, đánh tan covid.
650.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Thể thao an toàn, đánh tan covid.
622.000 VNĐ 707.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ dây chằng, khớp gối và ngăn ngừa corona. 
578.000 VNĐ 657.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Chơi thể thao an toàn. 
314.000 VNĐ 357.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ khuỷu tay elbow và ngăn chặn Virút Corona. 
439.000 VNĐ 520.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ khuỷu tay elbow.
658.000 VNĐ 820.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ khớp gối. 
694.000 VNĐ 870.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ dây chằng, khớp gối.
54.000 VNĐ 72.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
2 miếng/hộp. Size: 100 x 120mm. Xuất xứ: Thái Lan
47.000 VNĐ 61.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
3 miếng/hộp. Size: 60 x70mm. Xuất xứ: Thái Lan
(0)