2.247.000 VNĐ 2.365.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Áp dụng đến 20/12/2020, chung với gói Thể thao an toàn, đánh tan covid.
44.000 VNĐ 90.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Áp dụng đến 20/12/2020, chung với gói Thể thao an toàn, đánh tan covid.
234.000 VNĐ 300.000 VNĐ
( Chưa bao gồm VAT)
Áp dụng đến 20/12/2020, chung với gói Thể thao an toàn, đánh tan covid.
468.000 VNĐ 600.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Áp dụng đến 20/12/2020, chung với gói Thể thao an toàn, đánh tan covid.
507.000 VNĐ 650.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Áp dụng đến 20/12/2020, chung với gói Thể thao an toàn, đánh tan covid.
622.000 VNĐ 707.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ dây chằng, khớp gố và ngăn ngừa corona. -12% đến 20/12/2020.
578.000 VNĐ 657.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Chơi thể thao an toàn. -12% đến 20/12/2020.
314.000 VNĐ 357.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ khuỷu tay elbow và ngăn chặn Virút Corona. -12% đến 20/12/2020.
439.000 VNĐ 520.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ khuỷu tay elbow. Ưu đãi 27% đến 30/11/2020.
658.000 VNĐ 820.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ khớp gối. Ưu đãi 27% đến 30/11/2020.
694.000 VNĐ 870.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
Bảo vệ dây chằng, khớp gối. Ưu đãi 27% đến 30/11/2020.
54.000 VNĐ 72.000 VNĐ
( Đã bao gồm VAT)
2 miếng/hộp. Size: 100 x 120mm. Xuất xứ: Thái Lan
(0)